Egyetemek

                    

 

                                                           

 

 

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Fakulta architektury (FA)- Műépítészeti  kar Alapképzési program: Architektura a urbanismus Mesterképzési program: Architektura a urbanismu Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)- Villamosságtechnikai és kommunikációs technológiai kar Alapképzési programok:  Angličtina v elektrotechnice a informatice, Audio inženýrství, Biomedicínská technika a bioinformatika, Electrical, Electronic, Communication and Control Technology, Elektrotechnika, Elektronika, komunikační a řídicí technika Mesterképzési programok: Biomedicínské inženýrství...

Tovább az oldalra

Masarykova univerzita (MU)

Právnická fakulta (PrF)- Jogi Kar Alapképzési programok: Veřejná správa, Právní specializace Mesterképzési programok: Veřejná správa, Právo a právní věda  Lékařská fakulta (LF)- Orvostudományi Kar Všeobecné lékařství, Stomatologie Alapképzési programok: Výživa člověka, Optometrie, Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Dentální hygienistka, Zdravotní laborant, Nutriční terapeut, Radiologický asistent, Porodní asistentka  Přírodovědecká fakulta (PřF)- Természettudományi Kar  Alapképzési programok: Chemie, Geologie, Správní...

Tovább az oldalra

Mendelova Univerzita v Brně (MENDELU)

Agronomická fakulta- Agronómiai Kar  Alapképzési programok: Agroekologie, Fytotechnika, Biotechnologie rostlin, Pozemkové úpravy, Provoz techniky Mesterképzési programok: Zemědělské inženýrství, Chov koní, Křmivarství, Rozvoj venkova  Lesnická a dřevarská fakulta- Erdőmérnök Kar  Alapképzési programok: Dřevarství, Krajinářství, Lesnictví, Nábytek, Stavby na bázi dřeva Mesterképzési programok: Dřevarské inženýrství, Krajinné inženýrství, Lesní inženýrství, Nábytkové inženýrství,  Stavby na bázi dřeva  Provozně ekonomická...

Tovább az oldalra

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  Fakulta vojenských technológií- Hadi technikai Kar  Fakulta vojenského zdravotnictví- Katona- egészségügyi Kar    További részletes információ az egyetem internetes oldalán található.

Tovább az oldalra

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)

Fakulta veteřinárního lékařství- Állatorvos- tudományi Kar  Ötéves mesterképzési program: Veterinární lékařství Fakulta veterinární hygieny a ekologie- Állathigiéniai és ökológiai Kar  Alap- és mesterképzési programok: Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare Ötéves mesterképzési program: Veterinární hygiena a ekologie Farmaceutická fakulta-  Gyógyszerészeti Kar  Ötéves mesterképzési program: Farmacie   További részletes információ az egyetem internetes oldalán...

Tovább az oldalra

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

Hudební fakulta- Zeneművészeti Kar  Alap- és mesterképzési programok: Dirigování, Kompozice, Operní režie, Zpěv, Hra na nástroji, Hudební manažerství, Multimediální kompozice, Jazzová interpretace, Klavírní pedagogika Divadelní fakulta- Színházművészeti Kar Alap- és mesterképzési program: Dramatická umění Ötéves mesterképzési program: Dramatická umění, Taneční umění   További részletes információ az egyetem internetes oldalán található. A menzákról és kollégiumokról pedig ezen...

Tovább az oldalra