Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Fakulta architektury (FA)- Műépítészeti  kar

 • Alapképzési program: Architektura a urbanismus
 • Mesterképzési program: Architektura a urbanismu

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)- Villamosságtechnikai és kommunikációs technológiai kar

 • Alapképzési programok:  Angličtina v elektrotechnice a informatice, Audio inženýrství, Biomedicínská technika a bioinformatika, Electrical, Electronic, Communication and Control Technology, Elektrotechnika, Elektronika, komunikační a řídicí technika

 • Mesterképzési programok: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, Electrical, Electronic, Communication and Control Technology, Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta chemická (FCH)- Vegyészmérnöki kar

 • Alapképzési programok: Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie potravin
 • Mesterképzési programok: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Chemie a technologie potravin, Chemie pro medicínské aplikace, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, Spotřební chemie

Fakulta informačních technologií (FIT)- Informatikai kar

 • Alapképzési program: Informační technologie
 • Mesterképzési program:  Informační technologie

Fakulta podnikatelská (FP)- Üzletvezetési és vállalkozói kar

 • Alapképzési programok: Ekonomika a management, Kvantitativní metody v ekonomice, Systémové inženýrství a informatika
 • Mesterképzési programok: Economics and Management, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

Fakulta stavební (FAST)- Építészmérnöki kar

 • Alapképzési programok: Architektura pozemních staveb, Geodézie a kartografie, Městské inženýrství, Stavební inženýrství, Civil Engineering
 • Mesterképzési programok: Geodézie a kartografie, Civil Engineering, Stavební inženýrství

Fakulta strojního inženýrství (FSI)- Gépészmérnöki kar

 • Alapképzési programok: Aplikované vědy v inženýrství, Strojírenství
 • Mesterképzési programok: Aplikované vědy v inženýrství, Industrial Engineering, Strojní inženýrství, Výrobní systémy

Fakulta výtvarných umění (FaVU)- Képzőművészeti kar

 • Alapképzési programok: Výtvarná umění (video-multimédia, malířství, sochařství, grafika, grafikcý desgin, průmyslový design)
 • Mesterképzési programok: Výtvarná umění (video-multimédia, malířství, sochařství, grafika, grafikcý desgin, průmyslový design)

Ústav soudního inženýrství (ÚSI)

 • Mesterképzési programok: Rizikové inženýrství, Soudní inženýrství

További részletes információ az egyetem internetes oldalán található. A menzákról és kollégiumokról pedig ezen az internetes oldalon tudhattok meg többet.